LAVT SYGEFRAVÆR

Garanti for lavt sygefravær blandt vikarer?

En garanti kan vi ikke give. Men vi kan give gennemsnitstallet for vores vikarers sygefravær som er under 0,29 %. Til sammenligning er den generelle fraværsprocent 4,7 % for industriarbejdere ifølge DI’s statistik fra 2013.

Selv om vores kunder kun betaler for den tid, vikaren er på arbejde, har det naturligvis stor betydning for produktionen, når en medarbejder er syg. Og derfor lægger vi stor vægt på at fortælle om den lave fraværsprocent blandt vores udenlandske vikarer generelt.