EFFEKTIV ARBEJDSKRAFT

Udenlandsk arbejdskraft er kendetegnet af stor arbejdsvillighed

Udenlandsk arbejdskraft er ofte kendetegnet af arbejdsvillighed og effektivitet.

Årsagen til denne effektive arbejdskultur i mange andre lande kan vi kun gisne om. Et bud er at der i andre lande ikke har været tradition for, at medarbejderne stiller spørgsmål eller kommer med idéer til, hvordan man kan optimere arbejdet. Medarbejdernes engagement på et mere overordnet plan er ofte en stor gevinst for virksomhederne, men i visse jobs handler det mere om at få noget produceret, end det handler om at udvikle nye metoder. Her har den udenlandske kultur en klar fordel, og det mærker vi tydeligt, når vi bliver kontaktet ang. ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.